Договір публічної оферти

Загальні положення
1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією MalibuFIT, далі по тексту – «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через віддалений доступ, далі по тексту – «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет- сайті Продавця malibufit.club (далі – «Сайт компанії”).
1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу послуг, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Сайт компанії Продавця.

Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:
* «Послуга» – фітнес послуги;
* «Продавець» – компанія, що надає послуги, представлені на Сайт компанії.
* «Покупець» – фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
* «Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку послуг, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

Предмет договору
3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Послугу, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Послугу на умовах даного Договору.
Цей Договір регулює купівлю-продаж послуг на Сайті компанії, в тому числі:
– добровільний вибір Покупцем послуг на Сайті компанії;
– самостійне оформлення Покупцем замовлення на Сайті компанії;
– оплата Покупцем замовлення, оформленого на Сайті компанії;
– обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.
Порядок оформлення замовлення
4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-яку послугу, представлений на Сайті компанії і наявний.
4.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовленні в будь-якій кількості.
4.3. При відсутності послуги, Менеджер компанії зобов’язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).
4.4. При відсутності послуги Покупець має право замінити її послугою аналогічної категорії, відмовитися від даного послуги, анулювати замовлення.

Права та обов’язки сторін
5.1. Продавець має право:
– в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.
5.2. Покупець зобов’язаний:
– своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.
5.3. Покупець має право:
– оформити замовлення на Сайті компанії;
– оформити електронний договір;
– вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Порядок повернення товару належної якості

6.1. Повернення послуги купленої на Сайті компанії проводиться згідно чинного законодавства України.
6.2. Повернення послуги купленої на Сайті компанії проводиться за рахунок Покупця.
6.3. При поверненні Покупцем послуги, Сайт компанії повертає йому сплачену за послугу грошову суму за фактом повернення послуги.

Права та обов’язки сторін
7.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України «Про електронну комерцію».
7.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту початку надання послуги, шляхом повернення грошових коштів
7.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього.